Jessheim Troopers Basketball

VÅRE PROJEKTER

Jessheim Troopers Basketballklubb ønsker å bidra til at alle får plass i idretten. Det er derfor opprettet noen prosjekter vi søker støtte til å gjennomføre. 

Prosjekt Troopers Inkludering


Jessheim Troopers vil bidra til å tilby basketball og idrett for integrering, mangfold og likestilling. Vi vil rekruttere og beholde barn og unge i idretten! Vi ønsker at barn og ungdom fra alle nasjonaliteter skal føle tilhørighet, mestring og å ha en arena der de skal være involvert, få ledertrening og utvikle seg til å bli trygge unge og voksne. De skal trives og bli i mange år og være en del av en klubb som bygger opp trygge rammer og utviklingsmuligheter.


Prosjektet «Vi skal aktivisere barn og ungdom og gi dem et sted å være» vil rekruttere flere barn og ungdom inn i aktiv helårsdeltagelse i basketball. Det skal være plass og tilrettelegging for alle, uansett økonomi, familieforhold eller andre omstendigheter. Vi vil samarbeide med foreldre, og gi økonomisk støtte til deltagelse der det er behov.


Vi har startet samarbeid med både Calypso ungdomsklubb og Atlas ungdomsarena og tilbyr basketball annenhver uke hos begge steder. Prosjekt Aktivitet i Nærmiljøet


Trygge og gode nærmiljøer er ett av tre satsingsområder forankret i kommuneplanens samfunnsdel i Ullensaker kommune. Målsettingen er å etablere attraktive «på tvers arenaer», som kan bidra til å utvikle toleranse, forståelse, tillit, deltakelse og inkluderende fellesskap i nærmiljøet. Her kommer nærmiljøsatsingen inn. 


Vi er i dialog med kommunen og deres nærmiljøsatsning for å kunne være med i et pilotprosjekt hvor man tilbyr barn å lære basketball i SFO tid. Tilbudet skal være for 1-7. trinn og gjøre det mulig for absolutt alle å kunne delta i idrett, i nærheten av der de bor. Ofte ser vi at mange barn faller fra idretten fordi ulike familier har ulike ressurser og det er ikke alle som har mulighet til å følge barn til og fra trening dersom trening er langt unna hjemmet. Ved å tilby basketball på denne måten, vil enda flere kunne få vært med i idrett uten at det vil koste noe for dem eller at det krever ressurser for å bringe dem til og fra.


Basketball er for alle på Døli skole har oppstart i uke 42 - 2023 hvor vi kommer til å tilby basketball tirsdag og torsdag hver uke.